Bezuiningen Van ZGT Gaat De Locatie Hengelo Hard Treffen

We hadden het al als speerpunt opgenomen voor de verkiezingen, maar helaas moeten we al eerder aan de bak. De volgende ronde bezuinigingsdrift van het ZGT betekent opnieuw grote zorgen voor de locatie Hengelo. Al eerder verdwenen er belangrijke behandelingen en operaties van Hengelo naar Almelo. Vrouwen die moeten bevallen in het ziekenhuis zijn aangewezen op Almelo of Enschede.  Een doorn in het oog van vele (toekomstige) ouders.

Locatie Hengelo een polikliniek

De aangekondigde bezuinigingsronde zal hoe dan ook zorgen voor het verder uitkleden van de locatie Hengelo, men gaat centraliseren naar Almelo. Voor wij het weten, blijft er net als voorheen in Oldenzaal, alleen een polikliniek over.

Politiek

In het verleden is er door de politiek lauw gereageerd op de plannen van ZGT. Na een goed gesprek had men er weer het volste vertrouwen in. Inmiddels weten wij beter, het ZGT is stelselmatig de locatie Hengelo aan het ontmantelen. De Hengelose politiek zal weer heel hard gillen en na een goed gesprek zich er weer bij neerleggen.

Volwaardig of basis ziekenhuis

Lokaal-Hengelo gaat vechten voor een volwaardig ziekenhuis. De politiek in Hengelo heeft het steeds over een Basis Ziekenhuis. Het verschil is dat je in een basis ziekenhuis de eenvoudige zaken kunt regelen en als er ook maar iets bijzonders is je naar Almelo moet. Daarmee heeft de rest van de politiek al de handdoek in de ring gegooid. Je leest mooie verhalen in de krant, maar als er gestemd moet worden dan leggen zij zich bij de situatie neer. Laten we in actie komen en vechten voor een ziekenhuis waar we trots op kunnen zijn! Kleinschaligheid is meestal efficiënter, al die fusies hebben niets opgeleverd. We hebben meteen gereageerd en een brief gestuurd naar het college met vragen over Uw ziekenhuis.

Brief met vragen over ZGT bezuinigingen

Datum                   :  20 juni 2017

Behandeld door     :  L.F.M. Janssen

Betreft                   :   Vragen over ZGT bezuinigingen

Geachte College,

Vanuit de media (TCTubantia) konden wij vernemen dat de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo en Hengelo het komende jaar tussen de tien en vijftien miljoen euro wil gaan bezuinigen. Gedwongen ontslagen worden daarbij niet uitgesloten.

Ook konden wij vernemen dat het nog niet bekend is op welke terreinen er in de ZGT organisatie wordt gesneden en waar de klappen gaan vallen. In oktober 2017 zal dat duidelijk worden. Ook zijn alle nieuwe investeringen en het vervangen van apparatuur uitgesteld. Dat dit ten koste zal gaan van o.a. de dienstbaarheid van de organisatie is voor Lokaal-Hengelo wel duidelijk. Hopelijk zal dit niet ten koste van de kwaliteit gaan. Zeker voor een stad als Hengelo zal een verdere uitholling van de bestaande zorg te allen tijde volkomen moeten worden.

Verder maken wij ons grote zorgen over de uitlatingen van de bestuursvoorzitter van het ZGT, de heer Ton Ruikes, die aangeeft dat er goed moet worden gekeken naar wat we nog zinnige zorg vinden en hoe we die zo goed mogelijk kunnen aanbieden. Schijnbaar staat hierbij het traditionele ziekenhuis ter discussie en komen huisartsen, die volgens ons al overbezet zijn, en andere aanbieders (welke?) in beeld. Het ZGT wil daarmee in gesprek.

Ook het laatste nieuw van directeur Jacqueline Noltes van de Huisartsenpost, welke naar het ZGT zou verhuizen, stemt tot grote zorgen. De huisartsen vrezen nu zelfs dat de hele afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) uit Hengelo verdwijnt. Volgens mevrouw Noltes is ook de afdeling SEH in Hengelo onderwerp van het bezuinigingsonderzoek. Ze geeft aan dat zonder afdeling SEH samenwerking geen zin heeft.

Onduidelijk voor Lokaal-Hengelo is de positie van het college hierbij en de rol van de Gemeenteraad die de burgers van Hengelo vertegenwoordigen.

Wij hebben de volgende vragen aan u.

  1. Bent u als college, door het ZGT, op de hoogte gebracht van de op handen zijnde bezuinigingen? Zo ja, kunt u de gemeenteraad dan z.s.m. aangeven wat de inhoud is geweest van deze mededelingen en wat (eventueel) de rol van het college en de Gemeenteraad hierbij zal zijn? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u het met ons eens dat te allen tijde een verdere uitholling van de taken en dienstbaarheid van de bestaande ZGT locatie voorkomen moeten worden? Zo ja, wat gaat het college hier aan doen om dit te voorkomen? Kan de Gemeenteraad hierbij als ondersteuning dienen? Zo ja, welke maatregelen kan het college en de Gemeenteraad nemen en hoe ziet u die dan?
  3. Hoe kijkt het college aan tegen de uitspraken van de bestuursvoorzitter, waarbij deze aangeeft dat er goed moet worden gekeken naar wat we nog zinnige zorg vinden en hoe we die zo goed mogelijk kunnen aanbieden? In deze bewoording zou je kunnen aannemen dat het traditionele ziekenhuis ter discussie staat en dat burgers in Hengelo straks afhankelijk kunnen worden van de vaak al overbezette huisartsen of andere aanbieders wie dat dan ook mogen zijn.
  4. Bent u het met ons eens dat het scenario, het verdwijnen van een basisziekenhuis in Hengelo of dat er alleen een b.v. polikliniek overblijft, voorkomen moet worden en dat eigenlijk voor een stad als Hengelo een volwaardig ziekenhuis moet komen? Kan het college of de Gemeenteraad daar nog een rol in spelen?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Namens Lokaal-Hengelo,

Leo Janssen

Fractievoorzitter

Eén gedachte over “Bezuiningen Van ZGT Gaat De Locatie Hengelo Hard Treffen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close